Logo Wijkpunt de Dormig in landgraaf
Logo wijkpunt dr. Calshof in landgraaf
Logo wijkpunt sunplein in Landgraaf
Logo wijkpunt Heereveld in Landgraaf

Logo | huisstijl | XL Signing

 

In het kader van het WMO heeft de gemeente Landgraaf samen met MeanderGroep Zuid Limburg en Welsun het initiatief genomen het “samen zorgen voor elkaar”

te stimuleren.

 

Hiermee fungeren een 4 -tal wijkpunten verdeeld over de gemeente, als een fysieke ontmoetingsplek waar bewoners terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning ten aanzien van hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn.

 

Rollupbanners wijkpunten

 

Voor ons de opdracht om te starten met de ontwikkeling van een 4-tal herkenbare logo’s waarbij de identiteit gelijk moest blijven.

 

Uiteindelijk is er gekozen voor één beeldmerk en de afwisseling gezocht in de kleurstellingen van de logo’s onderling. Dit heeft geresulteerd in een boom / hand silhouet waarin de vier wijkpunten worden gevisualiseerd.

 

Toen deze basis er lag hebben we middels het ontwikkelen van de huisstijl / XL signing en diverse communicatie uitingen visueel gestalte kunnen geven aan de verschillende ontmoetingsplekken.

Brochurehouders voor de Wijkpunten

Heeft u interesse in een oriënterend gesprek?

Copyright © 2016