Geminde Zaken Gemeente Landgraaf

Geminde Zaken Gemeente Landgraaf

Een goede burger is een goed geïnformeerde burger

Gemeente Landgraaf is een diverse gemeente die net als vele andere overheidsinstanties graag in contact willen en moeten blijven met hun burgers. Maar hoe bereik je nu iedereen met de jouw belangrijke informatie?

 

Uit eigen onderzoek bleek de gemeente Landgraaf veel burgers niet kon bereiken met alleen online communicatie. Om echt elke burger te bereiken, ook diegenen die geen gebruik maken van online communicatiemiddelen, is de gemeentekrant in het leven geroepen.

 

Hamers heeft de Gemeente Landgraaf ondersteund in het vormgeven, produceren en distribueren van de kranten. In eerste instantie werd de Gemeentekrant bij elke inwoner van de gemeente in de brievenbus bezorgd en na verloop van tijd bij verschillende centrale afhaalpunten in de gemeente Landgraaf, zoals bijvoorbeeld bij supermarkten en andere centrale overheidsgebouwen.

Bereik vergroten met een digitale versie van Gemindezake

Tijdens de coronacrisis moest de gemeente op zoek naar andere manieren om de Gemindezake te communiceren naar de burgers, met zo min mogelijk menselijk contact en risico op besmetting. Daarom werd ervoor gekozen om een compacte digitale versie van de Gemindezake uit te brengen, de Gemindezake Actueel.

Alle communicatie begint bij een goed gesprek!

Adres

Havikweg 3, 6374 AZ Landgraaf

Telefoon

+31 (0)45 531 22 73

E-mail

info@hamerslandgraaf.nl
Volg ons!